Кметове и ЧЕЗ обсъдиха проблемите с тока в община Мездра

Кметове и ЧЕЗ обсъдиха проблемите с тока в община Мездра

Проблемите с електрозахранването на населените места в община Мездра - тази бе една от основните теми по време на Деня на кмета, организиран от Общинската администрация. Бойко Чавдаров, регионален мениджър на „ЧЕЗ Разпределение България“, съобщи, че през периода 5-10 февруари на територията на общината са локализирани и отстранени над 600 повреди на електроразпределителната мрежа. Действителният брой на възникналите аварии обаче е значително повече, тъй като много от тях не са регистрирани от експлоатационното дружество. В момента се извършва оглед на повредените съоръжения - скъсани проводници, счупени стълбове и т. н., които предстои да бъдат подменени.

Кметове и кметски наместници се оплакаха от амортизираната електропреносна мрежа в някои от селата, която на места е на повече от 50 години и се нуждае от обновяване.

Кметът на Мездра Иван Аспарухов подчерта, че е необходимо да се подобри комуникацията и да се координират дейностите между ЧЕЗ, Общината и селските кметове, за да има ефект от работата на отделните институции при такива кризисни ситуации.

С оглед гарантиране сигурността на електрозахранването, занапред селските кметове ще могат да ползват денонощна ВИП телефонна линия, предоставена от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. На нея те ще могат да подават сигнали за смущения в електроподаването или за прекъснато електрозахранване, които ще се обработват с по-висок приоритет.

 
2020-02-21 09:26:03