С водосвет дават старт на проект в Мизия

С водосвет дават старт на проект в Мизия

Координационна среща във връзка с предстоящо изпълнение на проект за вертикална планировка на прилежащи площи към сградата на НЧ „Просвета- 1915“ се проведе в Мизия.  Участие взеха кметът на общината Валя Берчева, екипът за управление, представители на изпълнителя на строителните работи, проектантски екип и строителен надзор.

На срещата бяха обсъдени основните параметри за изпълнение на проекта, като действията бяха координирани и с изпълнителя на ремонтните работи по улиците „Петко Банков“ и „Георги Димитров‘.
Ремонтните работи по вертикалната планировка на НЧ „Просвета- 1915“ -Мизия не са изпълнявани от построяването му, като проектът предвижда подмяна на стари настилки с нови от естествен камък, решаване на отводняването на площите около сградата, разрешаване на конструктивни проблеми, ремонт на зелените площи и тротоари, както и залесяване и затревяване.

Строителните работи ще стартират с водосвет, който ще се проведе на 19 февруари.

 

 

 
2020-02-17 11:02:50