Обновяват болница по „Красива България”

Обновяват болница по „Красива България”

Цялостно обновяване ще претърпи Многопрофилната болница за активно лечение в Бяла Слатина. На ремонтни дейности ще бъде подложено самостоятелното крило на лечебното заведение. Освен смяна на покрива, на обекта ще бъде направена външна планировка и ще бъде сменена дограмата. Дейностите ще се извършат по проект „Красива България”. В ремонта ще бъдат вложени малко над 200 хиляди лева. Голяма част от средствата ще бъдат осигурени от община Бяла Слатина. Другите пари ще бъдат отпуснати по „Красива България”. Това съобщи за „Враца днес” прокуриста на белослатинската болница Николай Димов. Същинските дейности ще стартират през месец май тази година. След финализирането им в отделното крило на лечебницата ще бъдат преместени инфекциозното отделение и клиничната лаборатория. Дейностите ще станат факт благодарение на подаден проект от страна на община Бяла Слатина, който вече е одобрен от Управителния съвет на проекта.  

Освен тази болница цялостно обновяване по „Красива България” предстои да бъде извършено и в лечебните заведения във Вълчедръм и Тервел. Община Тервел ще преустрои Физиотерапевтичния център. Община Вълчедръм пък ще ремонтира сградата на Селския здравен участък в с. Септемврийци. 

Общият бюджет на трите проектни предложения е 423 364 лв., от тях 199 336 лв. ще се осигурят по проект „Красива България“, а останалите 224 028 лв. се осигуряват от трите общини, уточниха от ведомството. В най-скоро време предстои подписване на споразумения за всички одобрени предложения, за да може до юни всеки бенефициент да организира и проведе обществена поръчки за избор на изпълнител и да сключи с него договор за строително- ремонтни дейности, след което да започне реалното им изпълнение и да приключи с отчитането му до края на  ноември.

По време на Кампания 2020 на Проект „Красива България”, проведена в периода от 1 октомври 2019 до 6 януари 2020 г., са били подадени общо 9 проектни предложения за реновиране/ремонт на публични сгради в сектор „Здравеопазване“ (4 болници, 3 медицински центъра, 1 поликлиника и 1 здравен участък), заявиха от Министерството на труда и социалната политика. В тези рамки 8 общини са кандидатствали с цел подобряване базата на свои лечебни заведения – Бяла Слатина, Вълчедръм, Гулянци, Сатовча, Тервел, Трявна, Харманли и Чирпан.

Избраните проектни предложения са били оценени от експертна комисия по утвърдена методика за оценка, включваща 4 критерия: пълнота и коректност на документацията в проекто-предложението; пълнота на инвестиционния проект или на проекта за заснемане ;средно равнище на безработица в общината за 9-месечието на 2019 г. (по данни на Агенция по заетостта) и предложено по-голямо съфинансиране от кандидата.
2020-02-11 11:05:16