ќр€хово почита годишнините на јндрей „апразов и ƒико »лиев

ќр€хово почита годишнините на јндрей „апразов и ƒико »лиев

 ќбщина ќр€хово тържествено ще отбележи 100-годишнината от рождението на актьора јндрей „апразов, както и 122 години от рождението на композитора ƒико »лиев. ќт местната администраци€ и »сторически€ музей са подготвили различни меропри€ти€.

„ ћузейни€т екип подготви изложба, ко€то прослед€ва живота и творческото многообразие на јндрей „апразов. “€ съдържа документи и снимки на народни€ артист, като гол€ма част от т€х ще покажем за първи път. Ѕлагодарение на дарението на негови€ син ћихаил „апразов, разполагаме с богата фондова колекци€. ¬  ƒържавен архив ¬раца, открихме църковна ведомост, свидетелстваща че през 1938 г. јндрей „апразов е бил диригент на църковни€ хор в храм „—вети √еорги“- ќр€хово. Ќови фотоси от Ќародни€ театър „»ван ¬азов“разкриват богатата палитра на образите, пресъздадени от  јндрей „апразов. «а получаването им ни съдействаха драматургът —ветлана ѕанчева и артистките ћари€ —тефанова и  расимира  азанджиева. —рещата с т€х осъществи √абриела ¬елкова – главен специалист от отдел „ ултура“ към ќбщина ќр€хово. —пециално за нашите посетители ще покажем и документа,  свързан с об€в€ването на „апразов за почетен гражданин през 2012 г. от ќбщински съвет ќр€хово. ѕри откриването на изложбата гостите ще имат възможността да чу€т откъс от последното интервю на видни€ ни съгражданин от 1998 г.“, съобщи за „—еверозапад днес“ директорът на музе€ в ќр€хово д-р ≈вгени€ Ќайденова. “€ уточни, че се предвижда и презентаци€ на нова книга за јндрей „апразов. Ќейни съставители са проф. д-р …оана —пасова-ƒикова от ЅјЌ и синът на актьора ћихаил „апразов.  нигата е специално издание по повод 100-годишнината.

¬ крайдунавски€ град на 13 февруари ще посрещнат и “ат€на Ћолова. “огава ще бъде представена книгата  "ƒневници и делници", ко€то събира спомени за јндрей „апразов. Ќачални€т час на събитието е 17.30 часа, а м€стото ’удожествена галери€ "ѕрофесор ћарин ¬ърбанов“. Ћюбителите на българското кино зна€т, че „апразов и Ћолова са играли заедно в н€колко филма, като най-попул€рните сред т€х са „“опло“ и „ѕоследни€т ерген“. Ќа 16 февруари (недел€) ще бъде отбел€зана рождената дата на јндрей „апразов с поднас€не на венци и цвет€ пред негови€ барелеф. ќт 16 часа хората с чаша вино в ресторант „—тарата къща“ ще могат да си спомн€т за велики€ български театрален и филмов актьор. “ук с организаци€та се ангажират от ќбщина ќр€хово. «а срещата се очаква да пристигнат колеги и при€тели на актьора от ц€лата страна.

Ќа 15 февруари ще бъде отбел€зана и 122-годишнината от рождението на ƒико »лиев. Ќезабравим музикант, диригент, създател и ръководител на над 20 духови оркестри, той остав€ трайна следа сред хората в ц€ла —еверозападна Ѕългари€. “ук в ќр€хово, на брега на ƒунава, авторът на десетки хора и маршове, прекарва най-творческите години от сво€ живот и спечелва любовта на местните жители.  Ќеговото “ƒунавското хоро“ винаги създава празнично настроение. ≈жегодно в ќр€хово по време на панаирните дни се провеждат ѕразници на духовите оркестри “ƒико »лиев”, където си дават среща музиканти от ц€лата страна и от чужбина.  ъщата -музей „ƒико »лиев и духовите музики“ – новооткрит обект към »сторически€ музей,  пази жив духа на твореца, като съхрав€ва и издирва вещи и документи, свързани с негови€ живот и творчество.
„—ред ценните експонати е лична тетрадка на ƒико »лиев с  нотни записи на негови произведени€, подарена от внуците му ѕламен и –умен »лиеви. ¬ експозици€ са показани флигорна и баритон - духовите инструменти с особено знамение в негови€ житейски път. ‘лигорната е първи€т инструмент, който чува за първи път като малък в родното  арлуково. — баритон свири във военни€ духов оркестър при 36  ѕѕ в ќр€хово. “ук може да си види и негово сако, дарено от дъщер€ му јлександри€. ќще по-любопитно е, че разполагаме с негови€ часовник, който му е подарен лично от “одор ∆ивков в ћонтана. ≈стествено ще покажем много негови снимки и медали“, допълва ≈вгени€ Ќайденова.

¬същност къщата музей „ƒико »лиев и духовите музики“ се намира в центъра на града. ¬ не€ освен експозици€та за народни€ композитор е подредена и експозици€, посветена на актьора јндрей „апразов.  ъщата-музей бе открита по време на панаирните дни през 2018г. в ќр€хово. “€ е реновирана по проект на ќбщина ќр€хово към програма за трансгранично сътрудничество »Ќ“≈––≈√.


„Ќа 15 февруари, събота ще бъде официалното отбел€зване на 122 години от рождението на ƒико »лиев, което ще започне с поднас€н≈ на венци и цвет€ пред паметната му плоча в града. ќт 11 часа на площад "ƒико »лиев" ще се проведе "Ќа площада с хората на ƒико »лиев", където всеки ще може да се наслади на изпълнени€та на ћладежки духов оркестър "ќр€хово брас бенд" към ÷ентър за подкрепа за личностно развитие- ќбщински детски комплекс "Ћюдмила ∆ивкова" и ƒухов оркестър "ƒико »лиев" към читалище "Ќадежда-1871", уточн€ват от местната администраци€.
 

—илви€ —имеонова

 

ќще подробности четете в днешни€ брой на в-к "—еверозапад днес"!

 
2020-02-07 11:19:58