Обсъдиха болестите по свинете и птиците в Мизия

Обсъдиха болестите по свинете и птиците в Мизия

Заседание на Общинската епизоотична комисия се проведе в Мизия, във връзка с постъпили Указания за регистрация на лично стопанство от типа „заден двор“ на територията на общината.

Председателят на комисията- Десислава Лехчевска даде думата на д-р Снежана Христова, която проведе срещата в дневен ред, състоящ се от три точки- Африканска чума по свинете, болестта Инфлуенца (Птичи грип) и точка „Разни“. Тя разясни подробно указанията за регистрация на лично стопанство тип „заден двор“ и изискванията за отглеждане на до 3 броя кастрирани свине в домашни условия, както и санитарните изисквания за ДДД обработките на стопанствата. Бяха разяснени и клиничните признаци на животните, ако стопаните имат съмнение за някоя от болестите по отглежданите животни.

Относно болестта Инфлуенца или т.нар. „птичи грип“, на територията на общината се намират три обекта за отглеждане на птици, които спазват строго санитарните изисквания и мерките за биосигурност. Мерките засягат главно придвижването на животните, които не трябва да излизат извън зоните на отглеждане и на свобода извън личното стопанство, както и фуражът да се съхранява на закрито в съдове, които не позволяват кондензиране на храната.

Д-р Христова подчерта, че дивите птици са преносители на вируса и апелира собствениците на домашни такива да сигнализират в най- кратки срокове ветеринарите, ако забележат промяна в общото състояние на животните като спиране на яйценосенето или промяна в цвета на крайниците.

Болестта Инфлуенца е податлива на температурна обработка и не носи опасност за населението при консумация след висока термична обработка.
В точка разни бяха коментирани задълженията на организаторите на пазари и изложения, както и контролът върху посочените санитарни изисквания за отглеждане на животни в стопанства тип „заден двор“ от жителите на общината.

 
2020-02-05 11:13:39