С 19 млн. лева ще разполага община Мездра

С 19 млн. лева ще разполага община Мездра

Общинският съвет прие бюджета на Община Мездра за 2020 г. Решението бе взето с 16 гласа „за“, 3 „против“ и 2-ма „въздържал се“ на януарската сесия на местния парламент. Финансовата рамка на Бюджет 2020 е приблизително 19 млн. лв., което е с около 3 млн. лв. повече от миналогодишния бюджет и с около 4 млн. лв. повече от този за 2018 г.

Планираните приходи за местни дейности са в размер на 7 491 079 лв., в т. ч. 1 125 700 лв. данъчни приходи и 3 789 625 лв. неданъчни приходи или общо 4 915 325 лв. Т. е., спрямо 2019 г. в тези пера е налице увеличение от 317 803 лв.

„Голямото предизвикателство пред нас е изпълнението на собствените приходи, където сме заложили сериозни цифри, заяви при представянето на бюджета кметът Иван Аспарухов. Именно в тази посока ще бъдат насочени нашите усилия.“ „Мандат 2019-2023 г. няма да е лек по отношение намирането на допълнителен финансов ресурс, тъй като мандатът между два планови периода е най-тежък, каза в заключение Аспарухов. Ето защо една от основните ни задачи през следващите две години е да завършим проектите, по които вече се работи и се изпълняват. Същевременно предстоящите четири години ще бъдат ключови по отношение готовността ни за привличане на средства от европейските фондове на границата на двата планови периода.“

Съветниците приеха Финансово-икономически анализ на дейността на „МБАЛ Мездра“ ЕООД за деветмесечието на 2019 г., откриха процедура и определиха състав на комисия за провеждане на конкурс за управител на мездренската болница.

ОбС разреши на Община Мездра да предостави временна финансова помощ на „Мездра-Автотранспорт-2003“ в размер до 16 хил. лв. за срок от една година за покриване на просрочени задължения на „Транс-Авто-2015“ и отпусна финансова помощ в размер до 15 хил. лв. на лекоатлета Митко Ценов за подпомагане на подготовката му за покриване на олимпийски норматив.

   
2020-01-31 13:30:18