Ремонт на улици, нови площадки, осветление и камери планира Община Мизия

Ремонт на улици, нови площадки, осветление и камери планира Община Мизия

С пълно мнозинство бе приет бюджетът на община Мизия. По време заседанието клетва положи нов съветник, това е Йорданка Бадикова, която влиза на мястото на д-р Виолин Крушовенски.

Нов поглед към бъдещото развитие на общината, насочен към пълна прозрачност и засилен контрол върху всички дейности на нейната територия беше акцентът поставен в предложения проект на бюджета. Общинските съветници гласуваха и промени в степента на разпореждане на кметовете по населени места. Те са с цел по- засилен контрол и обща визия за цялата община. Предвижда се изпълнението на проекти свързани с ремонт на
уличната мрежа, управлението на отпадъците, изграждане на спортни площадки, ремонт на ВиК мрежата, изграждане на видеонаблюдение и ново улично осветление на територията на цялата община.

На заседанието, кметът на общината- Валя Берчева отправи апел към гражданите и кметовете по населени места, да се включват активно във всички обществени обсъждания, в които участие ще взимат освен общинските съветници и специалистите от общинска администрация и без притеснения да дават идеите си за подобряване качеството на живот и да споделят своята визия за бъдещото развитие на общината.

 
2020-01-31 11:15:08