Редят базар на мартениците в Мездра

Редят базар на мартениците в Мездра

Във връзка с предстоящите мартенски празници Община Мездра съобщава, че традиционният БАЗАР НА МАРТЕНИЦИТЕ И ЦВЕТЯТА ще бъде позициониран в централната градска част - "Алеята на кестените" и площад "България", за периода от 20.02.2020 г. до 08.03.2020 г., включително.

Желаещите да вземат участие в базара трябва да подадат заявление (по образец) от 10.02.2020 г. (понеделник) в Центъра за информация и административни услуги на гражданите в Община Мездра (ул. "Христо Ботев" №27), след предварително уточняване на мястото и заплащане на определената такса за съответния период.

На получилите право да участват в базара напомняме, че са длъжни:

  • да си осигурят подходящи леки защитни преместваеми приспособления (чадъри, шатри и др.), с които да предпазват стоките и себе си при лоши метеорологични условия;
  • да разполагат съоръженията с артикулите само в определената им площ, като през целия период поддържат необходимата чистота и ред около нея;
  • при служебна проверка да представят пред контролните органи всички необходими документи за извършване на съответната дейност и квитанцията за платена такса.

За допълнителна информация: тел.: 0910/ 921 56, 921 16, вътр. 137.
2020-01-28 16:11:15