Проектобюджет 2020 на Община Мездра беше представен на публично обсъждане

Проектобюджет 2020 на Община Мездра беше представен на публично обсъждане

Публично обсъждане на проекта за Бюджет 2020 на Община Мездра и на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост се проведе на 22 януари. На него кметът Иван Аспарухов представи основните параметри на проектобюджета, а заместник-кметът инж. Николинка Кътовска - Капиталовата програма на общината за тази година.

„Мотото на сегашния бюджет, а и на всички останали през настоящия мандат, е „Възраждане на община Мездра“, каза при представянето на проектобюджета Аспарухов. Ще започнем от селата, защото - според мен -там е по-голямата част, която е занемарена през последните четири години.“ В тази връзка той заяви, че през 2020 г. ще бъде извършен основен ремонт на 20 улици в населените места и на общинския път Боденец - Върбешница. Предвижда се също ремонт на сградите на 7 кметства и на 6 детски градини, изграждането на 5 спортни площадки и на 3 площада и зони за отдих. В културния календар е заложено организирането на 5 фолклорни фестивала и на Празници на всички населени места, а в спортния - учредяване на общинска аматьорска лига по мини футбол. Ще бъде подпомогната допълнително финансово и дейността на селските читалища.

Сред обектите, които ще бъдат реализирани в гр. Мездра, са ремонт на 5 улици и благоустрояване на 2 междублокови пространства, реконструкция на водопроводната и разширение на канализационната мрежи (съвместно с „ВиК“ - Враца), саниране на поне 4 многофамилни жилищни сгради, изграждане на ново кръгово кръстовище на пресечката на ул. „Христо Ботев“ и „Янко Сакъзов“, довършване на пешеходната алея на ул. „Александър Стамболийски“ в посока бившото текстилно предприятие „Юшан“ и направа на нови паркинги. Ще бъдат актуализирани проектите за реконструиране на кооперативния пазар, за преустройство на партерния етаж на Съвета (бившия Снекбар) в Ритуална зала и изложбена зала на Градската художествена галерия и за изграждане на туристически и информационен център „Български Северозапад“ в Археологически комплекс „Калето“.

Ще бъде възстановено провеждането на „Мездра рок фест“, Симпозиума по скулптура и Националният литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“. Предвижда се също организирането на международен фолклорен фестивал по време на Празниците на културата „Мездра - май“ и на  Национален фестивал „Хорцето на Дефилето“ на клубове и школи за любители, изучващи български народни хора́.

Останалите приоритети, залегнали в Проектобюджет 2020, са стабилизиране на МБАЛ - Мездра и на общинското транспортно дружество „Транс-Авто-2015“, разработване на Стратегия за развитие на образователната система, оптимизиране на звената в сферата на социалните услуги и дейности, засилване на контрола от страна на Община Мездра относно опазването на подземните богатства и ползването на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, решаване на проблема с безстопанствените кучета и др.

В хода на обсъждането стана ясно, че задълженията на Община Мездра в началото на мандат 2019-2023 г. възлизат на около 5,5 млн. лв., от които към 3 млн. лв. общински дълг.

Финансовата рамка на Проектобюджет 2020 е приблизително 19 млн. лв. (18 977 995 лв.), което е с около 3 млн. лв. повече от миналогодишния бюджет (16 072 384 лв.) и с около 4 млн. лв. повече от този за 2018 г. (14 992 146 лв.).

Планираните приходи от имуществени и други данъци са в размер на 1 125 700 лв., а неданъчните приходи - 3 789 625 лв. или общо 4 915 325 лв., т. е. спрямо 2019 г. е налице увеличение от 317 803 лв.

Общата изравнителна субсидия от републиканския бюджет е 1 581 200 лв. средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища - 226 300 лв., а целевата субсидия от държавата за капиталови разходи - 1 млн. лв.

В разходната част на бюджета са заложени 276 682 лв. за дофинансиране на държавните дейности с местни приходи, в т. ч. в сферата на образованието - 45 494 лв. и на социалното осигуряване - 30 900 лв.

В Капиталовата програма на Община Мездра за 2020 г. са включени за изпълнение 35 обекта и закупуване на ново оборудване, 29 от които в съставните села на общината и 6 в гр. Мездра. Сред тях са основен ремонт на 23 улици, на два пътя и една спортна площадка (в Царевец), проучване и проектиране укрепването на две свлачища (в Люти дол и Типченица), проект за преустройство и ремонт на Кметство Зверино, изграждане на детска и фитнес площадки в Оселна, ПУП на футболно игрище в Брусен, благоустрояване на междублоково пространство в района на бл. „Леденик“ 2, 3 и 4 и др.

За тяхното реализиране ще бъдат инвестирани 1 166 000 лв., от които 1 млн. лв. целева субсидия от държавата за капиталови разходи и 166 хил. лв. собствени средства на Община Мездра.

Очакваните приходи, заложени в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., са в размер на 645 123 лв. В т. ч. 259 465 лв. от разпоредителни сделки (продажби на сгради и земи) и 385 658 лв. от наеми.

Проектобюджет 2020 на Община Мездра и Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост предстои да бъдат внесени за разглеждане в Общинския съвет.

 


1


2020-01-22 20:27:44