Проведоха обучение за първа долекарска помощ

Проведоха обучение за първа долекарска помощ

Служба по трудова медицина при Медицински център „Дарис” в Козлодуй  проведе обучение за първа долекарска помощ и обучение за основните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

За първа долекарска помощ разяснения даде д-р Божидар Димитров. В обучението взеха участие служители от общинска администрация, представители от училища, детски градини, социални услуги и кметствата на територията на община Козлодуй, имащи отношение с осигуряването и спазването на изискванията за безопасни условия на труд.

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 
2020-01-16 11:00:25