Обсъждат бюджета на Бяла Слатина

Обсъждат бюджета на Бяла Слатина

Кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков кани жителите на общината, бизнеса, неправителствените организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на публично обсъждане на бюджета за 2020г.

„Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето на общината и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите. Чрез общественото обсъждане се дава възможност за информираност и реално участие на населението при определяне на обществените потребности, приоритетите и реда на тяхното осигуряване. За нас е важно бюджетът да се състави с вашето участие, разчитаме на вашата активност и отговорност“, казва в поканата инж. Цветков.

Обсъждането ще се проведе на 15 януари от 16.30 часа в  залата на Общинския съвет. Проектобюджетът за 2020 г. е публикуван на интернет страницата на общината.

Мнения, препоръки и становища могат да се предоставят в деловодството на Община Бяла Слатина до 15 часа на 15 януари, както и на електронен адрес [email protected].
2020-01-10 13:27:51