АЕЦ подкрепи деца за Космически лагер-кандидатстването е пак отворено

АЕЦ подкрепи деца за Космически лагер-кандидатстването е пак отворено

Община Козлодуй и Център за творческо обучение -София, отново ще предоставят две пълни стипендии за участие в международен космически лагер Space Camp Turkey. За целта предварително се провежда конкурс за есе или видео есе.

За стипендиите  могат да кандидатстват ученици на възраст между 9-15 години от община Козлодуй, които добре владеят английски език, тъй като обучението ще се осъществява само на английски. Стипендията покрива разходите по престоя, храненето и пътуването на децата (без допълнителни дневни) и е в размер на 1 250 долара за един участник.

Желаещите за участие трябва да напишат авторско есе или видео есе на една от следните теми: Българската следа в Космоса; Как да намалим космическия боклук или На ръба на черна дупка.

Обемът на творбите за конкурса не трябва да надхвърля 400 думи, а на видео есето – 5 минути. Могат да бъдат на български или английски, съответно – на кирилица или латиница. Кандидатурите се приемат онлайн до изтичането на крайния срок – 31 януари 2020 г. Двамата стипендианти ще имат възможност да се обучават в космическия лагер Space Camp Turkey заедно с връстници от цял свят. През миналата година 9 ученика от община Козлодуй участваха в учебно-тренировъчния лагер в гр. Измир, Турция. Две пълни стипендии бяха предоставени от Община Козлодуй и Център за творческо обучение и 7 пълни стипендии бяха дарени от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
2020-01-10 10:14:13