С дарение разнообразяват менюто на социално слаби

С дарение разнообразяват менюто на социално слаби

Общинският център за социални услуги и дейности в Мездра получи поредното си дарение от Фондация „Българска хранителна банка“ . То включва хранителни продукти с кратък срок на годност, които отговарят на европейските изисквания за безопасност на храните и са години за консумация. С тях ще бъде разнообразена храната на 210 потребители от община Мездра на социалните услуги „Домашен социален патронаж“ и Дом за стари хора в града.

Дарението включва 420 купички кисело мляко, 50 кг руска салата и над 1000 пакетчета Nescafe 3in1 Frappe на обща стойност около 1 100 лева. Всеки потребител на двете социални услуги ще получи от продуктите.

ОЦСУД - Мездра и „Българска хранителна банка“ си партнират от месец май миналата година. Досега даренията, предоставени на социалния център от фондацията под формата на хранителни продукти, възлизат на 26 814 лв.

С тях ежемесечно се разнообразява храната с години за консумация продукти на най-нуждаещите се лица и семейства - потребители на Домашния социален патронаж, Кризисния център в Брусен, Дома за стари хора, Обществена трапезария и Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания.
2020-01-09 13:51:47