Пак санират безплатно жилищни сгради

Пак санират безплатно жилищни сгради

Община Козлодуй проведе информационна среща по повод набиране на заявления от граждани за включване на многофамилни жилищни сгради в проект за безвъзмездно саниране. Процедурата е „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони”. В предпоследния работен ден от изминалата година в заседателната зала бяха дошли домоуправители на жилищни блокове, на които се представиха целите и условията за кандидатстване. Бяха разяснени също сроковете за прием на документи и критериите за допустимост и подбор на сградите, така че да се осигури равен достъп и възможност на всеки заинтересован и допустим собственик да участва.
За включване в настоящото проектно предложение могат да кандидатстват сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради, които са проектирани преди 26 април 1999 г., както и  многофамилни жилищни сгради без ограничение за самостоятелните обекти с жилищно предназначение строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им.
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20 януари.
Експертите на Община Козлодуй са в готовност да съдействат на гражданските обединения за навременното подаване на документи.

 
2020-01-03 09:37:09