Зарадваха с коледни подаръци деца и младежи с увреждания в Мездра

Зарадваха с коледни подаръци деца и младежи с увреждания в Мездра

За четвърта поредна година Фондация „Тавита България“ зарадва с коледни подаръци потребителите на Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания (КСУДЛУ) в гр. Мездра. Със съдействието на Община Мездра в навечерието на Рождество Христово 56-те деца и младежи в неравностойно положение, настанени в трите Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), Защитено жилище - 1 и 2 и Преходно жилище, получиха поларени одеяла и лакомства - дарение от неправителствената организация.

Индивидуалните подаръчни пакети раздадоха заместник-кметът на общината Нели Минева и Ивалина Петрова, младши експерт „Социални дейности и проекти“ в Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“.

Ползотворното сътрудничество между Община Мездра и Фондация „Тавита България“ датира от 2016 г. Инициативата за това е на секретаря на общината Севдалина Джамбазка. Оттогава неправителствената организация, която подпомага деца и младежи в неравностойно положение от социалните домове у нас с участието на доброволци от Холандия, Великобритания, Германия и САЩ, ежегодно прави дарения за Коледа и Великден в КСУДЛУ - гр. Мездра, както и на социално слаби лица и семейства в риск, включително от малцинствените групи.

Община Мездра благодари на Фондация „Тавита България“ за поредния жест на съпричастност към тези, които имат най-голяма нужда да посрещнат достойно коледно-новогодишните празници!
2019-12-23 12:02:47