Ветеринари станаха лектори в Селановци

Ветеринари станаха лектори в Селановци

Седмокласниците  в цялата страна са обект на особено внимание всяка година, след влизане в сила на новия закон за предучилищно и училищно образование. Техните резултати от НВО се следят с интерес  / и тревога!/ от цялото общество, защото са своеобразно огледало на образователната система. Но много по-важно е, че с тях учениците правят своя избор на професия, място за продължаване на образованието или с други думи – ИЗБИРАТ БЪДЕЩЕ!

Екипът на ОУ „Н.Й.Вапцаров“-Селановци осъзнава голямата си отговорност да изпрати в края на месец юни подготвени и уверени със знанията си ученици. Наред с това учителите предлагат по различен и интересен начин на учениците от всички класове  информация за различни професии. Информираният човек има не само право, но и добра възможност за избор! В тази връзка са организираните втора година дейности по проект „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“ към ССУ „ЕЛА“. В тях учениците посещават „на място“ специалисти и се запознават с професията на земеделския производител и на читалищния работник.

Гости на седмокласниците бяха и представители на Центъра за кариерно ориентиране  към Дирекция  БТ -Берковица. С тях учениците създадоха „постер на бъдещето“,  към който  ще се върнат след години, когато се срещнат и споделят къде ги е отвел пътят на живота. А в учебния час психологът на гостуващата група ги насочи към отличителните им  черти на характера, които могат да определят бъдещия избор на професия.

Една от последните срещи в навечерието на празниците и ваканцията беше с ветеринарните лекари от Оряхово Георги Йонов и Цветан Цветанов.  Гостите направиха много интересна историческа ретроспекция на професията, говориха за структурите на Агенцията по храните, за възможностите на ветеринаря за реализация. В презентация учениците видяха възможните „пациенти“ и дейности на хората, ангажирани с тази професия.

Но колкото и да са различни формите на работа, те имат една и съща цел – да разкрият на учениците неразривната връзка между знанията, придобити в училище по всички предмети, правилния избор и успешната реализация.

Училищният екип пожелава на седмокласниците Новата 2020 година да бъде годината на успешния избор и реализация!

 

 

 
2019-12-19 09:52:13