Нетрадиционна родителска среща в Селановци

Нетрадиционна родителска среща в Селановци

Наближаващите празници  определиха и духа, в който се проведе нетрадиционната родителска среща в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в село Селановци. Инициативата предприеха ръководителите на групи за целодневна организация на учебния ден, познати повече с популярното име „занимални“. За поредна година всички участници в групите изучават по веднъж в седмицата в часовете за занимания по интереси  „Фолклор на етносите – ромски фолклор“.  В училището безпроблемно и при взаимно уважение  се обучават представители на българския и ромския етнос. Ръководителите на групи – Нина Димитрова, Надя Ставрева, Петя Георгиева и Детелина Христова са преминали обучение по темата, организирано от Център „Амалипе“.

Всички родители получиха покана за среща „на кафе“. В нетрадиционна обстановка, с много настроение  и желание родителите се включиха в организираните дейности. Те, заедно с присъстващите учители, станаха преки участници в ситуации  „На хотел“ и „Какво искат родителите и учителите за децата?“. Естествено се наложи изводът, че целите са общи, а познаването  на „другия“ е гаранция за по-голям успех. И всичко това на фона на мотото „Заедно в делник и празник“.

 Оформиха се няколко идеи за  реално изпълними дейности до края на учебната година с прякото участие на родителите. Христина Антонова – председател на Училищното настоятелство се обърна към участниците в срещата с покана да станат членове на сдружението, работещо в полза на селановските деца.
2019-12-16 11:27:32