Работодатели и педагози обсъдиха план-приема в Кнежа

Работодатели и педагози обсъдиха план-приема в Кнежа

 

В  гимназията по земеделие в Кнежа  се проведе кръгла маса с работодатели от региона, представители от Общинска администрация, родители и педагогически специалисти от училището. Ученици от ПГЗ „Стефан Цанов“ представиха професиите и специалностите, в които се обучават.
 „Аз съм ученичка специалност „Растителна защита и агрохимия“. Харесвам моята специалност, защото ми дава възможност да науча много неща свързани с околната среда, да усвоя знания и практически умения за начините на употреба и прилагане на средствата за растителна защита и агрохимичните препарати. Дава ми възможност напълно безплатно да придобия свидетелство за правоспособност за категория „Ткт“, „В“, „Твк“, „Твк-З“. Ще получава диплома за завършено средно образование и Свидетелство за професионална квалификация, с които мога да се реализирам на много места“, каза Виктория Дамяновска от XI клас.

„Предложението на ПГЗ „Стефан Цанов” –Кнежа за план-прием след завършено основно образование включва 5 професионални паралелки – 4 дневна и 1 задочна форма на обучение”, уточни директорът Светлана Калапишева. Необходимостта от осъществяване на оптимален Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година, който трябва да бъде съобразен с интересите на учениците от една страна, а от друга страна, да отговаря на реалната нужда на пазара на труда и на тенденциите на икономическото развитие на Община Кнежа и възможностите за реализация на завършилите е отправната точка на направените предложения.

 
2019-12-13 14:13:33