»звадиха държавни€ план- прием на дневен ред

»звадиха държавни€ план- прием на дневен ред

ќбщина  озлодуй бе домакин на работна среща за подготовка на държавни€ план-прием за следващата учебна 2020/2021 г. ѕро€вата бе организирана от –егионалното управление на образованието във ¬раца. ”частие в срещата взеха губернаторът ћалина Ќиколова, зам.-областни€т управител ћирослав  омитски, кметът на ќбщина  озлодуй ћаринела Ќиколова, председател€т на ќбщински съвет в  озлодуй – Ќиколинка “одорова, началникът на –”ќ ¬раца – √алина ≈вденова, представители на „ј≈÷  озлодуй” ≈јƒ, „ј≈÷  озлодуй – Ќови мощности” и ƒържавно предпри€тие „–адиоактивни отпадъци”, директорите на двете професионални гимназии —нежина ÷ветанова и ∆ана ƒимитрова.

ћаринела Ќиколова откри срещата и подчерта, че е изключително важно да се удовлетвор€т в максимална степен потребностите на големите дружества в общината, възможностите на училищата за прием в осми клас, както и предпочитани€та на учениците.

√алина ≈вденова представи пред присъстващите кратък анализ на постигнатите резултати от професионалната реализаци€ на завършващите ученици в община  озлодуй и област ¬раца. “€ посочи, че съобразно бро€ на учениците, завършващи 7 клас през учебната 2019/2020 година в община  озлодуй, се определ€ прием в 8 клас за следващата учебна година в осем паралелки. ¬ дискусиите се включиха представителите на трите дружества, като категорично дадоха за€вка за нуждите си от професионално обучение по специалности в областта на енергетиката.

„ƒържавната политика в сферата на професионалното образование е €сна, сега пред нашата ѕрофесионална гимнази€ по €дрена енергетика стои въпросът максимално бързо да се отговори на потребностите на учениците, а и на работодателите в този сектор. Ѕлагодар€ на ј≈÷ „ озлодуй”, на ƒържавното предпри€тие и на „Ќови мощности”, че са в готовност да оказват подкрепа в сферата на образованието в нашата община”, каза ћаринела Ќиколова. —тана €сно, че със съдействието на ј≈÷ „ озлодуй” ще се ремонтира ученическото общежитие на ѕ√я≈ „»гор  урчатов”. ќбмисл€т се варианти за допълнителни стипендии или обвързващи договори за работа, с които да се стимулират учениците да се записват в професионални паралелки, свързани с развитието на €дрената енергетика и извеждането на радиоактивни отпадъци.

√убернаторът ћалина Ќиколова по€сни, че политиката на ћинистерството на образованието и науката е насочена и към възможности за разкриване на паралелки в училищата, осигур€ващи професионална подготовка на учениците. “€ отбел€за, че местните работодатели могат да разчитат на подкрепата на ќбщина  озлодуй за разкриване на специалности, с които в бъдеще да се обезпечат потребностите от кадри в енергетиката. ƒо дни ще станат €сни профилите и специалностите на осемте паралелки след седми клас, в които ще се извърши прием за учебната 2020-2021 година.


1


2019-12-05 10:05:04