Кметът Доков иска независим финансов одит на Общината.

Кметът Доков иска независим финансов одит на Общината.2019-11-27 11:25:11