Ученици обмениха идеи за дарителски инициативи

Ученици обмениха идеи за дарителски инициативи

В ПАГ ,,Н. Й. Вапцаров“-Бяла Слатина се проведе Втори модул от Обучителна програма на тема "Мобилизиране на местни ресурси. Дарителство" с ученици от училището домакин, ПГО "Елисавета Багряна" и СУ "Христо Ботев", с. Галиче. Екипът на сдружение ,,Първи юни“ запозна присъстващите със същността на дарителството, различните възможности и с конкретни примери от дългогодишната си дейност. От своя страна младежите представиха своите идеи за организиране на дарителски инициативи и конкретни стъпки за реализацията им. На срещите присъстваха също представител на общинска администрация и учители от съответните училища партньори по проекта . Обучителната програма "Да работим заедно" е част от проект "Младите хора- ключ към бъдещето", финансиран по Национална програма за младежта, Министерство на младежта и спорта и реализиран с подкрепата на община Бяла Слатина.
2019-11-22 14:38:59