„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“

„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Процедура BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“

Цялата обява --- >>> ТУК
2019-11-21 10:50:41