Стартира мащабно учение за защита при авария в АЕЦ

Стартира мащабно учение за защита при авария в АЕЦ

Пълномащабно учение за защита на населението при евентуална обща радиационна авария в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД – „Защита 2019” ще се проведе на 19 и 20 ноември. По време на обучението има вероятност да бъдат проиграни и тествани външният авариен план за АЕЦ „Козлодуй”, областният, общинските и ведомствените планове за защита при бедствия при обща авария в атомната електроцентрала.
Общинският щаб е подготвен за изпълнение на плана за защита при бедствия в частта „Действие при ядрена и радиационна авария”.
По време на учението щабът своевременно и периодично ще докладва за протичането на действията по:
– Оповестяване на населението по местните средства за информация;
– Укриване на населението;
– Херметизиране на помещенията;
– Йодна профилактика;
– Раздаване на индивидуални средства за защита;
– Евакуация на населението на община Козлодуй.
Действията ще протекат по утвърдения План за защита при бедствия на Община Козлодуй.
Ще се окаже методическа помощ в СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, за практически действия по укриване, херметизация на помещение, раздаване на индивидуални средства за защита и евакуация на ученици.
Ще се окаже методическа помощ по херметизация на магазин за продажба на тестени хранителни продукти в района на Стария пазар.
В Козлодуй ще има обособени десет сборни евакуационни пунктове, а по населените места – по един.

 
2019-11-18 13:46:24