Тържествена клетва на новите кметове и общински съветници

Тър2019-11-10 15:45:16