Тържествена клетва на новите кметове и общински съветници

Тържествена клетва на новите кметове и общински съветници2019-11-10 15:44:33