Клетва положиха и кметовете на селата от общината.

Клетва положиха и кметовете на селата от общината.


2019-11-05 16:15:02