Покдрепа от правителството обеща областният управител на Враца.

 Покдрепа от правителството обеща областният управител на Враца.


2019-11-05 16:14:16