Спокойно започна вторият тур на местни избори в област Враца

Спокойно започна вторият тур на местни избори в област Враца

По време на охраната на изборните помещения МВР няма възникнали инциденти и нарушения.

Създадена е организация звената на Дирекция „Български документи за самоличност“ да работят днес от 08,30 до 19,30 ч. Те ще издават удостоверения изгубени/откраднати/повредени/унищожени лични карти и документ с изтекъл срок ) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите. В изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.

Служителите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.

Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарна безопасност и осигуряване на спокойно протичане на изборния ден.

На откритата линия в МВР, тел. 02/982 22 32 и имейл [email protected], се приемат сигнали, свързани с нарушения на изборния процес. Подаваните сигнали трябва да са относими към дейността на вътрешното министерство.
2019-11-03 10:42:11