Ќе партийни групи, а активни общественици тр€бва да решават бъдещето на ¬раца (»Ќ“≈–¬ё) †

Ќе партийни групи, а активни общественици тр€бва да решават бъдещето на ¬раца (»Ќ“≈–¬ё) †

 

¬аско ¬рачовски е познат за всички врачани като човек на изкуството и общественик с активна гражданска позици€ по въпроси и проблеми, свързани с облика на общината, развитието на културата и туризма. «а първи път той влиза в изборната надпревара като кандидат за общински съветник от гражданската квота в листата на обединение „ƒемократична Ѕългар舓.

 

 • ¬рачани ¬и познават като човек на изкуството, който никога не се е занимавал активно с политика. «ащо решихте да се кандидатирате за общински съветник?

 

 • ћакар да не съм бил политик, винаги съм се интересувал активно от решени€та, които се вземат и каса€т обществото. —ледил съм внимателно процесите в национален и регионален план през последните 20 години и съм израз€вал публично позици€, когато са се вземали такива, които в краткосрочен или дългосрочен план, ощет€ват общността. ∆ивот и здраве, предсто€т ми поне още 20 години активен обществен живот и затова счетох, че сега е най-удачни€т момент да взема участие във важните за мо€ град решени€.

 

 • »збрахте да сте част от листата на обединение „ƒемократична Ѕългар舓. —подел€те ли техните принципи в политиката?

 

 • ¬инаги съм бил д€сно мислещ човек и съм одобр€вал десни€ подход в управлението. ќт „ƒемократична  Ѕългар舓 ме припознаха като такъв и аз счетох, че н€ма по-подход€що политическо семейство, от което да издигна сво€та кандидатура. ¬ тази листа вид€х много експерти и активни личности, които не са т€сно партийни лица. “ова е и моето схващане за успешната местна власт – съставена от различни, активни и самостойно мислещи хора, които не гласуват под диктат от парти€та и смело израз€ват сво€та позици€.

 

 • “акъв ли тр€бва да е и общински€т съвет – „шарен“, а не съставен от големите партийни групи?

 

 • —поред мен – да. ¬ общински€ съвет гражданите тр€бва да се представл€ват от общественици, които да застават със своите лица зад решени€та, които са подкрепили или отхвърлили. —ега не е така.  олкото и да се отраз€ва медийно дейността на общински€ съвет, никъде не се споменава поименно кой как е гласувал за дадено решение. «а толкова години, в които след€ местното управление, един път не вид€х или чух н€кой да е застанал пред хората със собствените си лице и име, не само като човек от дадена политическа група, за да поеме отговорност и да даде лично об€снение за допуснат пропуск, грешка или предложение. “ова тр€бва да се промени, защото цари една групова безотговорност по отношение на важни за обществото теми и проблеми, а  съветниците остават анонимни в потока от партийни гласувани€. ¬ същи€ контекст, не харесвам и модела на „счупена“ комуникаци€ между институциите. Ќе тр€бва местни и държавни органи да си „прехвърл€т топката“, докато обществото чака от т€х рационални и конструктивни решени€. ѕротив съм също и раздутата администраци€ (държавна и общинска), пълна с демотивирани чиновници. ѕублични€т ресурс, колкото и недостатъчен да е той, може да се управл€ва много по-ефективно и целесъобразно.
 • —поменахте, че се кандидатирате, защото много от взетите през годините решени€ са били в разрез с разбирани€та и принципите ¬и. ћоже ли да дадете пример?

 

 • ƒесетина са най-скандалните решени€ на общински съвети през последните н€колко мандата, които не само според мен, а и според критична маса граждани, са недостойни и ощет€ват публични€ интерес. ѕо всички т€х аз съм израз€вал позици€ като жител на ¬раца. Ќе искам да ги избро€вам сега, защото сме в навечерието на местните избори и не е в мой стил да нападам други кандидати. —амо ще кажа, че повечето каса€т продажби на общински активи непосредствено преди избори, обикновено гласувани съвсем тихомълком, което най-силно ме възмущава.

 

 • јко станете общински съветник, в кой ресор ще се из€в€вате най-активно и респективно – в кои комисии бихте членувал?

 

 • ќпределено в сферата на културата имам най-богат опит и експертиза. Ѕих вземал активно отношение към планирането на  масови събити€ и фестивали, каквито напоследък  е модерно да се провеждат. ѕърво, считам, че инвестици€та в един  форум тр€бва да има €сна цел. “р€бва да е €сно за кого е предназначена – за врачани или за гости от други населени места и държави. “ака профилът на меропри€тието ще се изчисти и ефектът от него ще е устойчив  във времето. —ега отзвук има в рамките на н€колко дни, след което се забрав€. ¬торо, като д€сно мислещ човек см€там, че не бива да се цели масова посещаемост на вс€ка цена. Ѕезспорно, участие тр€бва да вземат възможно най-много хора, но това не може да става абсолютно безплатно. —читам, че ако всеки заплати дори символична такса за посещение на едно такова събитие, после би имал право да критикува и изисква от организаторите. —игурно безплатните неща харесват на много хора, но не е това формулата за ангажирането им в инициативата на общинско ниво. Ќе на последно м€сто, много неща се подготв€т самодейно, без участието на професионалисти. “ова невинаги е лошо, пон€кога резултатът е добър.  Ќо все пак – за да се случват на по-високо ниво културните събити€, тр€бва в т€х да са ангажирани хора, които с това си изкарват хл€ба и имат опит.    

 

 • ќстават само два дни до местни€ вот.  акво ще кажете на потенциалните избиратели? Ќа каква база да направ€т сво€ избор?

 

 • Ќа първо м€сто ще призова за толерантност.  акто написах в лични€ си профил във ‘ейсбук, местните избори са една братоубийствена война. ∆ивеем в негол€м град, в който всеки познава гол€ма част от кандидатите. Ќе бива да се оплюваме и намразваме един друг, само защото имаме различни схващани€ за политиката и различни групи поддръжници. јко хората решат  да гласуват за определена личност, нека вид€т първо какво има зад гърба си и да оцен€т постигнатото спр€мо това, което се обещава и прокламира през кампани€та. »стината е, че всеки кандидат, дори и аз се улав€м, влизам в клиширани фрази и шаблонни декларации. “ова е почти неизбежно, тр€бва да го признаем. Ќо  интелигентни€т човек може да отсее в поро€ от обещани€ този, който има вол€, знани€ и характер  да стои твърдо зад т€х, след като спечели м€сто в общински€ съвет. —поред мен тр€бват вече доказани, обществено отговорни хора, които да са готови да усто€т на партийни€ натиск в името на публични€ интерес. »ска ми се да в€рвам, че хората ще вид€т в мен такъв човек и ще ми гласуват доверие, за да ги представл€вам достойно в „местни€ парламент“.

 

«а ¬аско ¬рачовски гласувайте с преференци€ 66/109 на изборите на 27 октомври.

 

 упуването и продаването на гласове е престъпление.                            
2019-10-25 13:41:08