Училище с площадка по безопасност на движението

Училище с площадка по безопасност на движението

Първата  площадка по безопасност на движението бе открита в двора на НУ „Цани Гинчев“ в Бяла Слатина.  Проектът „Моят безопасен път” има за цел изграждане на база за обучение по безопасност на движение по пътищата в реална обстановка. Той се реализира със финансовата подкрепа на Сдружение „Първи юни” и фондация „Америка за България”. Размерът на финансиране от Сдружение „Първи юни” е на стойност 2 350 лв. и собствено участие на училището от бюджета на стойност 4 200 лв. Остойностеният доброволен труд възлиза на над 6 000 лв. Продължителността на проекта е шест месеца. Партньор  по проекта е Общинско предприятие „Чистота и озеленяване”, което  оказа сериозна подкрепа в строителните дейности.

 В подравняването, строителството и разчертаването на площадката взеха участие 60 доброволци: родители, целият екип на НУ ”Цани Гинчев” и приятели на училището, за което директорът на учебното заведение- Силвия Кръстева,  сърдечно благодари със специални поздравителни адреси.

Гости на събитието бяха кметът на общината инж. Иво Цветков, Наталия Костадинова- председател на сдружение „Първи юни“, Светлина Берова- председател на ч-ще „Развитие“, представители на РУП Бяла Слатина, родители.

 
2019-10-25 11:03:28