Легендарният кораб "Радецки" потегля за ремонт

Легендарният кораб

Преди две седмици е избран изпълнител за ремонта на кораба "Радецки", съобщават от община Козлодуй. Това е фирмата Дунав СРЛ, Румъния, която спечели обявената обществена поръчка от Националния исторически музей.
Сумата от близо 500 хил. лв., предназначена за планов преглед и ремонт, бе отпусната по-рано тази година от правителството, след лична среща на Маринела Николова с премиера Бойко Борисов.
Ремонтните дейности на „Радецки” включват: подробен преглед на всички елементи и съоръжения по корпуса и корабните устройства, по корабните системи и механизми, разходи за провлачването на кораба до и от мястото на извършване на ремонта, разходи за експертиза от надзорните органи. Предвиденият срок за изпълнение на дейностите е два месеца. Очаква се до броени дни параходът да потегли към корабостроителницата.
Оригиналният австрийски параход „Радецки“ е построен през 1851 г. в Унгария. През 1966 г. е направено точно копие на легендарния кораб, използван от Христо Ботев. От 1982 г. плавателният съд е със статут на национален музей. Музеят „Параход „Радецки“ е единственият пътуващ параход-музей на Балканския полуостров.

До 30 септември включително, броят на посетителите на кораба-музей е 10 527. През 2018-та година общинска администрация изпрати писмо до министъра на образованието с молба за популяризиране възможността за посещение на парахода от организирани ученически групи, което намери отклик сред учебните заведения в страната.
Община Козлодуй ще продължи да работи за запазване и развитие на НМП „Радецки” – светиня за всеки българин.
2019-10-23 10:50:07