„Ку-ку усмивки” на селановското училище - на нетрадиционно място

 „Ку-ку усмивки” на селановското училище - на нетрадиционно място

От години по традиция в рамките на селановския събор, в неучебния петък, учениците от селановското училище провеждат спортен празник „Ку-ку усмивки” , за да са съпричастни със започващия в същия ден международен фолклорен фестивал „Кукурузени усмивки”.

Тази година проведохме празника на нетрадиционно място - работната площадка на една от селановските агрофирми „Агрогеомет”. По няколко причини: да съчетаем ежегодния крос  с поход до обекта, който е извън селото. Да се срещнем и поговорим с представители на фирмата за професиите, които са свързани с производството на царевица - основна зърнена  култура  от столетия в селото. И накрая: да се снимаме до голямата рекламна усмивка, сочеща пътя към фестивала, за да вземат участие класовете в конкурса за най-усмихнат клас. Много оспорвани състезания, награди,  настроение и усмивки имаше на празника. Включиха се учители,  родители, представители на кметството. Всички станаха част от вече продължаващия трети ден небезизвестен селановски събор. Децата бяха навън - далеч от обсебващите ги технологични зависимости, научиха нови неща и се усмихнаха широко!

Петя Русинова, директор на училището
2019-10-12 12:04:47