Мизия получи дарение пожарен автомобил

Мизия получи дарение пожарен автомобил

По искане на кмета на Община Мизия, с писмо от 23 юли 2019 г., със заповед № 312 з-1069 от 27 септември 2019 г. Министерството на вътрешните работи дари безвъзмездно пожарен автомобил ЗИЛ 130 АЦ 40 и оборудването към него за организиране дейността на доброволното формирование „Спасителен отряд Мизия”.

Дарението е от РД „ПБЗН” София, район Правец.

От днес пожарният автомобил е вече на разположение на местните огнеборци.

Галина Йолкова

 
2019-10-04 16:01:30