Организират наблюдение на птици край Дунава

Организират наблюдение на птици край Дунава

Шестнадесетото броене на птици ще се проведе в Козлодуй.  Целта е да се съсредоточи вниманието към нуждата от опазване на мигриращите птици, местата им за почивка, местата за гнездене и местата за зимуване. Европейската екологична мрежа Натура 2000, част от която е и остров Козлодуй, е важен инструмент за опазването на биоразнообразието и местообитанията. На 5 октомври, събота, от 10:00 до 12:00 ч. ще се проведе наблюдение на птиците в района на р. Дунав край о-в Козлодуй. Сборният пункт е на плажа на бившия къмпинг „Рай”. На място ще има разположена зрителна тръба и бинокли за наблюдение на птиците. Видовете, които могат да бъдат наблюдавани в района, са: къдроглав пеликан, малък и голям корморан, речна чайка, сива чапла, черен щъркел, стридояд, късокрил кюкавец, голям и малък горски водобегач и др. В края на наблюдението ще се проведе и викторина с награди. Мероприятието е подходящо за деца и хора от всички възрасти с интерес към природата и биоразнообразието. На място ще бъдат Велислава Спасова, еколог в Община Козлодуй, и Петя Лазарова, ръководител на еко клуб към ЦПЛР – ОДК.

 
2019-10-02 11:57:08