СУ „Христо Ботев“ - Враца посрещна гости от Арчар

СУ „Христо Ботев“ - Враца посрещна гости от Арчар

Средно училище „Христо Ботев“ - гр. Враца посрещна гости от Средно училище „Христо Ботев“ - село Арчар. Посещението бе по инициатива на директора на училището г-жа Ширин Шахин. С гордост и заслужено самочувствие домакините запознаха гостите с историята и материалната база на училището, както и с постиженията на своите възпитаници. Колегите останаха впечатлени от материално-техническата база, иновативните подходи на обучение и топлото посрещане. Акцент в посещението бе обмяна на опит и интересни практики при използване на нови методи в обучението.

Обмяната на опит и добри практики между училищата е стъпка към усъвършенстване на работата в училище, води до по-добри резултати в работата с учениците, до обмяна на иновативни идеи между колегите.

 


1
2
3
4
5
6


2019-09-21 13:47:22