Козлодуй стартира ключови строителни проекти

Козлодуй стартира ключови строителни проекти

Община Козлодуй стартира два ключови строителни проекта: реконструкция на улична мрежа в ж.к. 3 – юг и реконструкция на улица „Дондуков”.
Първият проект се финансира с целеви средства от правителството в размер на 1 100 000 лв. Той ще се осъществи в два етапа, като първият ще протече през 2019 година и включва ремонт на: ул. „София”, ул. „Васил Коларов”, участък от ул. „9-ти май” и междублокови пространства.
Вторият проект, цялостна реконструкция на пътното платно на улица „Дондуков”, подмяна на бордюри, изграждане на канализационен колектор и дъждоприемни шахти, ще започне в участъка между бензиностанция „Лукойл” и Мелницата. Ще бъдат асфалтирани общо 300 м. Проектът е на стойност 216 600 лв., а средствата са осигурени от Фонд „РАО” и от Общината. Срокът за изпълнението на дейностите е 45 дни.
Двата строителни обекта бяха открити с водосвет. Кметът на община Козлодуй, Маринела Николова пожела на изпълнителите спорна и безаварийна работа.
2019-09-18 14:43:08