С турнир по шах завърши „Спортно лято - 2019“ в Криводол

С турнир по шах завърши „Спортно лято - 2019“ в Криводол

С турнир по шахмат приключиха спортните игри, организирани от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Криводол.

В индивидуалната надпревара взеха участие деца до 18-годишна възраст. Под ръководството на обществените възпитатели, те демонстрираха интересна игра на шахматните дъски.

На първо място се класира Димитър Николаев Димитров, втори стана Божидар Тошев Борисов, а на трето място се нареди Георги Кирилов Георгиев.

Преходната купа, грамотите и паричните награди връчи Маргарита Петрова – секретар на Местната комисия. 

Спонсори на турнира са Георги Хаджийски - „Хаджийски и фамилия“ ЕООД, инж. Васко Спасов - „Строител-Криводол“ ЕООД и Малин Тончев – кмет на с. Ракево.
2019-09-12 14:50:17