Дневен център ще подпомага деца с увреждания

Дневен център ще подпомага деца с увреждания

Встъпителна пресконференция по проект „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Бяла Слатина“ бе проведена в местното НЧ „Развитие“. Гости на проявата бяха директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане” Мария търнавска, председателят на Общинския съвет в града Веселка Борисова, кметът Иво Цветков и представители на местните социални институции.

Настоящият проект е от съществено значение за осъществяване политиката на ръководството на община Бяла Слатина в сферата на социалните услуги.

Проект „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Бяла Слатина“ се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Това е още една форма, с която общинското ръководство инвестира в бъдещето на децата и младежите с увреждания,  за да постигне по-пълното им и ефективно социално включване. Проектът се изпълнява като част от цялостния процес на деинституционализация на децата в България. Новата социална услуга, ще се предлага в обновена и вече модернизирана сграда до скоро неизползваемо крило на бивша детска градина „Слънчице“. В нея са създадени подходящи условия за обслужването на децата и младежите  с увреждания  и ще се предоставят здравни, образователни и социални услуги.

 С изпълнението на проекта ще се разкрият нови работни места. Реализацията на заложените цели ще даде възможност за разширяване на социалните услуги, предоставяни на територията на Община Бяла Слатина. Ползването на социалната услуга ще даде възможност на родителите на деца с увреждания да се включат активно в обществения живот и да получат професионална подкрепа и помощ в грижата за техните деца.

„Предстои много работа за екипа на проекта и за екипа на Дневния център, но се надявам на много приятни моменти за децата и техните родители - граждани на нашата община. Пожелавам и занапред да работим съвместно по този начин- отговорно и с грижа за децата на Община Бяла Слатина“. Това каза във встъпителните си думи кметът на общината, инж. Цветков.
2019-09-11 14:45:10