Грандиозен форум се проведе в Бяла Слатина

Грандиозен форум се проведе в Бяла Слатина

В истински празник за участниците се превърна Форумът „Нашият успех – това сте вие!” по Програмата за малки проекти на сдружение „Първи юни”, който се проведе на  септември в НЧ „Развитие - 1892” в Бяла Слатина. Гостите бяха посрещани от доброволците Бети, Емо, Камелия, Никол Георгиева и Никол Димитрова, Поля, Рени и Тео. Форумът беше посветен на 5 години от съществуването на Програмата за малки проекти, администрирана от сдружение „Първи юни” и осъществявана с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

В кратко изложение Наталия Костадинова представи постиженията на Програмата. В рамките на 5 години са осъществени 77 идеи от над 30 детски градини, училища, читалища и други институции и 17 граждански групи в общините Бяла Слатина, Козлодуй и Оряхово. 3105 доброволци са се включили в осъществяване на проектите с доброволен труд на стойност над 135 хил. лв. Над 58 хил. лв. е осигуреният собствен финансов принос от страна на изпълнителите, голяма част от които средства са набрани чрез благотворителни инициативи. Немалък е приносът на Общинските администрации в проектите с ремонтни дейности.

Успехът на 4 идеи беше представен по време на панела „истории от първо лице”. В панела „Предизвикателствата на Програмата” участниците бяха разделени на 8 отбора, като всеки от тях получи за задача да  работи по един от следните твърдения/въпроси „Днес съм тук, защото …”, „Това, което направихме е ценно, защото …”,  „Програмата ме промени, защото ….”,  „Какво помогна за нашия успех?”,  „Промяната – това сме ние…”, „Малкото камъче обръща каруцата…”,  „Ако Програмата е пирамида, как би изглеждала тя…”, „Кое е следващото нещо, което искам да променя?”.

За принос в развитието на дарителството и доброволчеството в общините Бяла Слатина, Козлодуй и Оряхово с грамоти бяха удостоени благодетели, институции и организации. 

 


сн.1
сн.2
сн.3


2019-09-11 08:21:24