Денят на Съединението в Мездра

Денят на Съединението в Мездра

С тържествена церемония община Мездра отбеляза 134 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.    Две пана, символизиращи Княжество България и Източна Румелия бяха обединени в едно пред общинска администрация. На мястото бе поставена рамка, върху която се извърши символичното Съединение на Северна и Южна България.   Десетки жители на Общината се събраха на централния площад „България“ за празника. В началото на тържеството Светла Дамяновска, гл. експерт „Култура и художествена галерия“ направи въведение към основната програма с кратка ретроспекция на събитията, довели до Съединението. Кметът на Община Мездра инж. Генади Събков издигна националния флаг под звуците на химна. В словото си той отбеляза: „С каквито и думи да опишем невероятния ентусиазъм, вдъхновение и емоции, с които са били изпълнени душите и сърцата на дедите ни, извършили това велико дело, трудно можем да пресъздадем еуфорията, обзела народа ни в чисто човешки план… Забележително е единомислието, устрема, дръзновението, с което българи от двете страни на Балкана, хора от различни социални прослойки, хора с различно образование, интелект и политически уклони се обединяват, за да постигнат този удивителен резултат… Днес, когато разделението в българското общество се задълбочава по много причини и на което влияят фактори от политически, социален и културен характер, е още по-важно да помним и да следваме завета на предците ни: „Съединението прави силата“. Защото само единни и целеустремени ще пребъдем във времето като народ и като държава… Нека проявим мъдрост. За да добруваме и да живеем спокоен, мирен и съзидателен живот, обединени от добри идеи и високи идеали! Честит празник!“

Група деца от Център за подкрепа за личностно развитие с ръководители Анета Петкова и Цветелина Цинцарска изпълни две песни и представи мажоретна композиция.
2019-09-06 14:36:39