От фирмата изпълнител обещаха да работят качествено и в срок.

От фирмата изпълнител обещаха да работят качествено и в срок.2019-08-29 11:46:26