Със средствата ще се вземат мерки срещу опасни свлачища в района.

 Със средствата  ще се вземат мерки срещу опасни свлачища в района.2019-08-29 11:43:41