Оряхово стартира мащабен проект за превенция на свлачищата

Оряхово стартира мащабен проект за превенция на свлачищата

Проект "Превенция и управление на риска от свлачища в община Оряхово с обекти свлачище VCR31.54020.02.12 в източната част на гр. Оряхово и VCR31.54020.02.13 в местността „Зелена бара” гр. Оряхово" стартира общинската администрация в града. Предвидените дейности ще с финансират по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз

Идната сряда (28 август) от 10.30 ч. в художествената галерия ще се проведе откриваща пресконференция по проекта. Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите и дейностите на проекта.

На следващия ден – 29 август, от 11 ч. ще се състои церемония по „Първа копка“ на строителния обект.

Дейностите по проекта са очаквани от години от местната общественост заради активните свлачищни процеси в района.    
2019-08-23 11:23:33