Отчитат приходи и разходи на общината в Козлодуй

Отчитат приходи и разходи на общината в Козлодуй

Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Козлодуй за миналата година ще се проведе на 27 август в атомната столица. Желаещите да чуят доклада на кмета Маринела Николова могат да присъстват в заседателната залата от 12 ч. Предвидено е време и за дискусия за приходите и разходите с представители на местната общност.

Материалите на хартиен носител са на разположение на гражданите в ЦИОГ – ул. „Христо Ботев” № 13 всеки делничен ден от 8.00 до 17.00 ч., както и на електронната страница на Община Козлодуй на адрес: www.kozloduy.bg. Мнения, препоръки и въпроси могат да се изпращат на посочените адреси.
2019-08-21 15:37:01