нежа просперира с нов имид憆(»Ќ“≈–¬ё)

 нежа просперира с нов имид憆(»Ќ“≈–¬ё)

ќбновени училища, забавачки и улици отвар€т общината за гости и инвеститори

 

 

»лийчо Ћачовски е кмет на община  нежа с вече издигната кандидатура за втори мандат.  акво промени, какво предстои и с каква нагласа влиза в предизборната битка, сподел€ в интервю пред „—еверозапад днес“ »лийчо Ћачовски.

 

 

 

√-н Ћачовски, в навечерието на панаирните дни прави впечатление стартът на н€колко ремонта в града.  ъде и какво обнов€вате?

ѕравилно забел€звате. –емонтираме детската €сла със средства, спечелени по „ расива Ѕългар舓. “ова е една програма, ко€то изключително уважавам заради възможностите, които предостав€. ѕреди време отново с финансиране от не€ направихме основен ремонт на една от детските ни градини.

ѕреди седмица официално започнахме и големи€ ремонт на детска градина „«вездица“. “ам финансиранетое от програмата за развитие на селските райони. »скам да подчерта€, че се касае не само строително-монтажни работи. ѕредвидили сме и ново обзавеждане за всички стаи и кабинети, както и монтиране на соларни панели и ново, енергоспест€ващо, осветление.

“ези ремонти продължават нашата политика за оптимизаци€ на образователната инфраструктура в общината. “ази година санирахме училище с пари от капиталовата ни програма, през миналата година обновихме друго. —печелихме гол€м проект по програмата „–егиони в растеж“ и направо преобразихме професионалната гимнази€ по земеделие. ѕодменихме и покрива на детската градина в село ≈ница, защото беше в много лошо състо€ние.

“ака постепенно децата от ц€лата община започват да учат в модерна и достъпна среда.

«а каква обща инвестици€ в образователна инфраструктура говорим от началото на кметски€ ¬и мандат?

ќколо 4 милиона лева. “ова са санирани училища, ремонтирани градини и други подобрени€ на учебната среда. «а община с наши€ размер, см€там, размерът е повече от задоволителен и показва амбици€та на екипа ми да работи в услуга на младите хора.

«апочнахте и важни проекти в областта на пътната и градска инфраструктура.  ое е актуалното в това направление?

ѕриключихме гол€м проект за асфалтиране, финансиран от ƒържавен фонд „«емеделие“ по програмата за развитие на селските райони. —ега започва ремонт на улици в общината, този път – с пари от капиталовата програма. —тойността е около 400 000 лева.

ўе се ремонтират ли и отсечки в селата?

ƒа, задължително. ѕревърна се в мой прийом вс€ка година при гласуване на капиталовите разходи да внас€м предложение за поне по една улица в Ѕреница и ≈ница.  огато започнах мандата, в първото село нов асфалт не б€ха виждали близо 30 години. —ега ще се радват на 4-та обновена улица.

ўе реализирате проект за модернизаци€ на централни€  площад.  аква е основната концепци€ и кога очаквате да започне същинската работа?

ѕроектът е одобрен. ¬ момента текат обществените поръчки, над€вам се да приключат без обжалвани€ и да сме готови с административните процедури до зимата. “акъв ремонт обаче не бива да се изпълн€ва в компромисни атмосферни услови€. «атова най-веро€тно ще стартира през пролетта.

јко мога да обобщ€ визи€та на проекта, ще го направ€ така: »скам като идват в  нежа,  гостите да се снимат за спомен на красив площад. ўе заложим на повече зеленина и модерен фонтан със светлинни и звукови ефекти. —м€там, че този ремонт е необходим за самочувствието на града ни. Ќ€кои съграждани негодуват и казват: „¬ие правите всичко в центъра“. ƒа, но този център е на всички нас. “ук разхождаме децата си, тук празнуваме, тук водим гостите си. — достоен и при€тен облик ще имаме самочувствие да показваме  нежа.  

ќт колко време не е ремонтиран площадът?

«а моите 40 години аз го помн€ все в този вид. ¬ече е силно амортизиран и се радвам, че ще го обновим.  

»маме и други идеи в тази посока. —градата на ќбщината, например. “€ е с висока архитектурна стойност и съответно – не подлежи на масивни строителни реконструкции. ¬ъпреки това обаче искаме да направим известни подобрени€, защото и интериорът се нуждае от освежаване. јко успеем, редом с обновени€ площад, ще получим един чудесен визуален ансамбъл в центъра на града.

—м€там, че всичко това е необходимо, защото в  нежа идват много гости. ѕритегателен център е например общински€т ни зоопарк. ѕоддържаме го в перфектно състо€ние, направихме и посетителски център с удобства за всички сезони. ѕосещението е безплатно и това води хил€ди гости годишно.

»маме и чудесна конна база. ≈жемесечно плащаме на рехабилитатор, който идва и се занимава с деца от ц€ла —еверозападна Ѕългари€, които страдат от различни двигателни проблеми и се нужда€т от езда. ƒомакини сме  на елитни регионални и републикански първенства.

јз се горде€ с  нежа и см€там, че с малки подобрени€ на облика ще докажем, че може да сме малки, но сме бутикови. 

«а трета година проведохте тридневен рок фест. ”величи ли се аудитори€та и превърна ли се събитието във визитна картичка на общината?

“ова беше мо€та цел. ѕодобно събитие н€ма аналог в региона. «а съжаление, тук дълги години поп фолка е на мода. »сках да създадем хепънинг, който да привлича гости от близко и далече и за  нежа да се говори като за рок дестинаци€. —м€там, че за трите години, откакто го провеждаме, надградихме сериозно качеството на организаци€та откъм хигиена, безопасност, звук и т.н. Ѕандите също са сериозни и привличат зрители. ѕо наши данни на откриването тази година имаше над 4000 души, сред които хора от –адомир, ѕетрич, ѕловдив, изобщо – от ц€лата страна. ¬се повече стават и местните жители.  

«апочнаха панаирните дни в общината.  акъв е акцентът в програмата тази година?

ѕрограмата правихме така, че да задоволим всички възрастови групи и музикални вкусове. ѕодготвихме много спортни меропри€ти€ и концертни про€ви. —ъбити€та започнаха седмица по-рано с провеждането на традиционни€ шампионат по мотокрос  нежа 2019. Ќа 17-и стартира летни€т футболен турнир на малки врати, който ще приключи в петък. ¬ърви и надпреварата по белот, бил€рд и джаги. Ќа 23-и на площад "ѕенчо янкулов" изпълнени€ ще представ€т вокалните и танцови състави при Ќ„ "Ѕорба-1896" и фолк-изпълнителите ¬анеса и ƒенис “еофиков. —пециални гости в събота ще бъдат легендите от “”“”–”“ ј, които ще представ€т емблематични и невиждани скечове и песни, стенд-ъп комеди и анимаци€ с публиката. «а финал в недел€  гол€мата звезда в поп-фолка – јнели€, ще изнесе концерт с най-големите си хитове.

ћалко по-късно - от 30 август до 1 септември ќбщина  нежа и Ћ–ƒ " нежа-2000" организират “рети регионален турнир по ловна стрелба за купа " нежа", а на 31 август в конната база ще се проведе и турнир по прескачане на преп€тстви€.

»здигнаха кандидатурата ¬и за нов мандат в  нежа. — какви амбици€ влизате в битката и каква е равносметката от изминалите 4 години начело на общината?

ўе започна отзад напред. «а тези 4 години се постарах да обърнем внимание на най-важните потребности на хората – млади и стари. ѕостроихме нов пенсионерски клуб в Ѕреница, например. ѕравим фестивали и събити€ за малки и големи, защото изкуството обедин€ва хората. ¬сичко е безплатно, за да гарантираме достъпност.  =–аботим и за социално нуждаещите се – безплатните €сли, детски градини и млечна кухн€ (за които б€х атакуван), откритото и работещо ефективносоциално предпри€тие, в което непрекъснато ши€т по поръчки на общини и учреждени€ от ц€ла Ѕългари€,  други регионални мерки за повишаване на заетостта. Ќе искам в детайли да избро€вам всеки ремонт за мо€ мандат. ћисл€, че хората виждат и оцен€ват.

»маме, разбира се, недовършена работа. ѕроблем е, че по оперативните програми критерий за оценка е брой население. »маме села, където има читалища или църкви, които спешно се нужда€т от ремонт, но не могат да се класират за финансиране. ѕример е читалището в Ѕреница, което е пълно с живот и самодейци. »маме проект за реконструкци€ и силно искам да намерим нужните средства, за да го осъществим.

»мам и една неизпълнена амбици€, ко€то за€вих в предишната си кампани€ – изграждане на многофункционална спортна зала. ѕроектът е налице, тр€бват само средствата. јко стана факт, това ще обедини и ангажира още повече деца и младежи в спортни занимани€, а  нежа ще стане домакин на още повече елитни надпревари.

јко хората ми гласуват доверие, в€рвам, че ще свършим още от нужното, за да се горде€т, че живе€т точно тук!

»нтервю на

ѕет€ ¬јЋ≈Ќ“»Ќќ¬ј
2019-08-20 11:06:02