Правят ПУП за нова ядрена мощност в Козлодуй

Правят ПУП за нова ядрена мощност в Козлодуй

На редовното си заседание на 13 август Общински съвет- Козлодуй гласува единодушно и разреши да се изработи Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Искането беше внесено от заинтересованата страна- „АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ ЕАД.
"Предвид характера на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на територията на Община Козлодуй с този свой акт Общински съвет- Козлодуй за пореден път подкрепи развитието на енергетиката, като основен отрасъл в региона и доказа ангажираността си и отговорното отношение към икономическия му напредък", заяви изп.директор на предприятието Любен Маринов.

       
2019-08-14 08:42:24