Козлодуй на борба с кърлежите

Козлодуй на борба с кърлежите

На 12 август 2019 г. (понеделник) ще се извърши третиране на обществени зелени площи срещу кърлежи и други насекоми на територията на община Козлодуй – паркове, детски и спортни площадки, тревни площи около кметства, читалища и площади, тревни площи в детските градини и общински центрове.
На местата, които ще се обработват, ще има поставени информационни бележки.
2019-08-09 13:46:00