Търси да назначи служител на длъжност „Медицинска сестра”

Търси да назначи служител на длъжност „Медицинска сестра”

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

за пълнолетни лица с физически увреждания -

с. Гложене , общ. Козлодуй
2019-08-09 09:41:31