Детска градина ще ползва енергия от Слънцето

Детска градина ще ползва енергия от Слънцето

Детска градина "Звездица" ще е поредната, придобила нов облик през последните години в Кнежа. Зазбавачката скоро ще разполага с пълен пакет мерки за енергийна ефективност - дограма, саниране, стъклопакет, топлоизолация с дебелина 10 см, нова покривна конструкция и соларна инсталация от слънчеви колектори. Така, очакват от местната администрация, значително ще се намали разходът за енергия в детското заведение. За същата цел ще работи и новото енергоспестяващо осветление.  

Освен сградния фонд, забавачката ще се радва и на ново обзавеждане - мебели, уреди и пособия за игра. 

Официален старт на дейностите по модернизирането на детското заведение се даде днес с церемония по първа копка. Обновяването на ДГ "Звездица" ще се реализира със средства по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Звездица“, град Кнежа“, финансиран от Държавен фонд Земеделие. 
"В периода от подписване на договора до настоящия момент се проведоха всички тръжни процедури за избор на изпълнители на заложените дейности по проекта, като документацията премина две продължителни проверки от експерти от Фонда – една преди провеждане на тръжните процедури и една съгласувателна след избора на изпълнители. Сключени са общо 8 договора – за изпълнение на строително-ремонтните работи, за строителен и авторски надзор, за доставка на оборудване и обзавеждане по 4 обособени позиции и за консултантски услуги по организация и управление на проекта"
С реализацията на този мащабен и изключително значим проект ще осигурим на децата, посещаващи детската градина и на всички бъдещи нейни възпитаници, по-добри условия за обучение и развитие!", коментира кметът Илийчо Лачовски. 
2019-08-08 13:51:13