Лъвът, разбира се, е кралят на зоопарка.

Лъвът, разбира се, е кралят на зоопарка.2019-08-08 11:50:19