Лъвът, разбира се, е кралят на зоопарка.

Лъвът, разбира се, е кралят на зоопарка.


2019-08-08 11:50:19